Съобщения до Георги Василев Александров, Румен Радев Илиев, Янка Костова Петрова, Ивайло Невелинов Николов, Борислав Цветанов Първанов, Кремена Миленова Първанова, Елена Стоянова Димитрова, Християн Бориславов Иванов, Юлия Динева Динева

Публикувано на: Сряда, 14 Април 2021, 00:00
Валидно до:

СЪОБЩЕНИЕ до Георги Василев Александров

Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицeто Георги Василев Александров за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на настоящ адрес гр. Бургас ул. Перущица № 59.

Административното производство е образувано по искане, подадено от собственик на имот с адрес, на който е адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на горепосоченото лице.

В 3 /три/- дневен срок от съобщаването Георги Василев Александров, може да представи възражение, писмени доказателства, становище, искания и други на адрес: Община Бургас, Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

 

СЪОБЩЕНИЕ до Румен Радев Илиев

Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицето Румен Радев Илиев

за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес гр. Бургас к-с. Изгрев бл. 44, вх. 5.

Административното производство е образувано по искане, подадено от собственик на имот с адрес, на който е адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на горепосоченото лице.

В 3 /три/- дневен срок от съобщаването Румен Радев Илиев, може да представи възражение, писмени доказателства, становище, искания и други на адрес: Община Бургас, Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

 

СЪОБЩЕНИЕ до  Янка Костова Петрова

Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява  Янка Костова Петрова

за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес  гр. Бургас к-с. Братя Миладинови бл. 66, вх. 1.

Административното производство е образувано по искане, подадено от собственик на имот с адрес, на който е адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на горепосоченото лице.

В 3 /три/- дневен срок от съобщаването  Янка Костова Петрова, може да представи възражение, писмени доказателства, становище, искания и други на адрес: Община Бургас, Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

 

СЪОБЩЕНИЕ до Борислав Цветанов Първанов и Кремена Миленова Първанова

Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицата Борислав Цветанов Първанов и Кремена Миленова Първанова за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес гр. Бургас к-с. Меден рудник бл. 356.

Административното производство е образувано по искане, подадено от собственик на имот с адрес, на който е адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на горепосоченото лице.

В 3 /три/- дневен срок от съобщаването Борислав Цветанов Първанов и Кремена Миленова Първанова, могат да представят възражение, писмени доказателства, становище, искания и други на адрес: Община Бургас, Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

 

СЪОБЩЕНИЕ до Елена Стоянова Димитрова и синът й Християн Бориславов Иванов Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицата Елена Стоянова Димитрова и синът й Християн Бориславов Иванов за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес гр. Бургас к-с. Меден рудник бл. 27А.

Административното производство е образувано по искане, подадено от собственик на имот с адрес, на който е адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на горепосоченото лице.

В 3 /три/- дневен срок от съобщаването Елена Стоянова Димитрова и синът й Християн Бориславов Иванов, могат да представят възражение, писмени доказателства, становище, искания и други на адрес: Община Бургас, Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

 

СЪОБЩЕНИЕ до Ивайло Невелинов Николов

Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява Ивайло Невелинов Николов

за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на настоящ адрес гр. Бургас ул. Гластон № 112.

Административното производство е образувано по искане, подадено от собственик на имот с адрес, на който е адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на горепосоченото лице.

В 3 /три/- дневен срок от съобщаването Ивайло Невелинов Николов

, може да представи възражение, писмени доказателства, становище, искания и други на адрес: Община Бургас, Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ до Юлия Динева Динева

Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява Юлия Динева Динева

за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на постоянен адрес гр. Бургас к-с. Възраждане № 33.

Административното производство е образувано по искане, подадено от собственик на имот с адрес, на който е адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на горепосоченото лице.

В 3 /три/- дневен срок от съобщаването Юлия Динева Динева, може да представи възражение, писмени доказателства, становище, искания и други на адрес: Община Бургас, Дирекция „Гражданска регистрация на населението“, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 574 Последна промяна: 12:18:21, 14 април 2021