Съобщение за разрешения за изработване на на проекти ПУП-ПРЗ за ПИС по плана на ПЗ "Юг-Запад" и по плана на парк "Росенец"

Публикувано на: Четвъртък, 15 Април 2021, 00:00
Валидно до:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №965/14.04.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.663.607 по КК на гр.Бургас в кв.2 по плана на ПЗ“Юг-Запад“, гр.Бургас.

 

- Със Заповед №967/14.04.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.153 по КК на гр.Бургас в кв.3 по плана на парк „Росенец“, зона „Хижи“, гр.Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 405 Последна промяна: 10:23:06, 10 май 2021