Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ПЗ "Юг-Запад" и по плана на парк "Росенец"

Публикувано на: Четвъртък, 15 Април 2021, 00:00
Валидно до:

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.663.607 по КК на гр.Бургас в кв.2 по плана на ПЗ“Юг-Запад“, гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №965/14.04.2021г. на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.663.607 по КК на гр.Бургас в кв.2 по плана на ПЗ“Юг-Запад“, гр.Бургас.

Гл.специалист:И.Петракиева

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХIII-1932, ХI-1930,1931 и ХIV-1929 в кв.35 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.611.208, 07079.611.213 и 07079.611.214 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №967/14.04.2021г.  на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.153 по КК на гр.Бургас в кв.3 по плана на парк „Росенец“, зона „Хижи“, гр.Бургас.

Гл.специалист:И.Петракиева

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 497 Последна промяна: 10:22:35, 10 май 2021