Съобщение до всички собственици на ПИ с идентификатор по плана на ж.к."Братя Миладинови" за издадено разрешение

Публикувано на: Вторник, 20 Април 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 4 Май 2021, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ  “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ
НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.620.185 ПО КК НА ГР. БУРГАС
(УПИ VII-2637, 2638, КВ.39 ПО ПЛАНА НА ЖК „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“,ГР. БУРГАС)                                                   

 

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №50/19.03.2021 г. за обект „Кабел ниско напрежение (НН) от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ) на ул. „Шар планина“ №5 (жк „Братя Миладинови“, гр. Бургас), до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.620.185 по КК на гр. Бургас, УПИ VII-2637,2638, кв.39 по плана на жк „Братя Миладинови“, гр. Бургас“.

Документацията за горепосочения обект е изложена за обществен достъп в стая 408 на Община Бургас. Издаденото разрешение за строеж №50/19.03.2021 г. подлежи на обжалване съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1017 Последна промяна: 13:37:49, 23 април 2021