Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на местност "Сулу дере", землище Меден Рудник

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 22 Април 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 6 Май 2021, 00:00

ДО

Всички заинтересовани собственици

 

Уведомяваме Ви, че за УПИ IV-377 /бивш имот пл.№377/, по плана на местност „Сулу дере“, землище „Меден Рудник“, гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.9.267 по КККР на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.

Същият е изложен в ст.4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да  направят писмени   възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане” до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

АРХ. ГЕОРГИ ДОЛАПЧИЕВ
Главен експерт

Изготвил:
Красимира Стоянова, гл. специалист
Тел: 056 /907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 406 Последна промяна: 13:33:50, 23 април 2021