Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 13 Април 2021, 00:00
Валидно до: Неделя, 12 Септември 2021, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Бургас съобщава, че с Протокол №20, т. 23 от дневния ред от проведеното на 23.02.2021 и 24.02.2021 година заседание на Общински съвет - Бургас на основание Докладна записка от Димитър Николов –  Кмет на Община Бургас, относно: определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ е прието

 

РЕШЕНИЕ:

 

  1. На основание чл.15, ал.2 от ЗУЧК (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.), Общински съвет Бургас определя периодите и териториите, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи в частта на град Бургас, определена за климатичен морски курорт от национално значение, както следва:

 

  1. От 19 юни 2021 г. (събота) до 12 септември 2021 г. (неделя) за територията на:
  • кв. „Сарафово“, включително частите от землището в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК и Курортна зона местност „Ъгъла“;
  • кв. „Крайморие“, включително неговото землище в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК;
  • Приморски парк;
  • Парк „Езеро“;
  • Зона Изток (заключена между плаж Атанасовска коса и Атанасовско езеро);

 

2. От 1 юли 2021 г. (четвъртък) до 31 август 2021 г. (вторник) на територията на: Централна градска част заключена между бул. „Сан Стефано“, бул. „Демокрация“, ул. „Агоп Мелконян“, ул. „Княз Александър Батенберг“, площад „Царица Йоана“, бул. „Иван Вазов“ и ул. „Уилям Гладстон“;

- ж.к. „Възраждане“ - територията заключена между ул. „Уилям Гладстон“, бул. „Сан Стефано“, бул. „Мария Луиза“ и бул. „Иван Вазов“;

- ж.к. “Братя Миладинови“;

- ж.к. „Лазур“;

II. Забраната в определените в т.I, 1 и 2 територии не се отнася за строителството на линейните обекти на техническата инфраструктура, обекти с национално значение, обекти с регионално значение и обекти, финансирани по оперативни програми със средства на Европейския съюз и с бюджетни средства от Община Бургас и държавата.

III. На основание чл.15, ал.4 от ЗУЧК, строителни и монтажни работи в определените в т.I, 1 и 2 територии и периоди се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1463 Последна промяна: 15:00:35, 11 май 2021