Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПУР, местност "Черна гора", землище "Меден Рудник"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 7 Септември 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 20 Септември 2021, 00:00

До Всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че за УПИ XVIII-818 и УПИ XIX-821, местност „Черна гора“, (бивша местност „Кара баир“), землище „Меден Рудник“, гр. Бургас, поземлени имоти с идентификатори 07079.8.814 и 07079.8.899 по КК на гр.Бургас, е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПУР.

Същият е изложен в ст.4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане” до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

АРХ. ГЕОРГИ ДОЛАПЧИЕВ
Главен експерт

Изготвил:
Красимира Стоянова, гл. специалист
Тел. 056/907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 283 Последна промяна: 11:31:55, 07 септември 2021