Съобщение за издадена на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община гр.Бургас за разрешаване изработване на ПУП- ПЗ за ПИ с идентификатори по КК на с.Твърдица, с.о.“Батака“, Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 24 Септември 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 8 Октомври 2021, 00:00

ДО
Стоянка Иванова Момчева, Атанаска Христова Иванова и Нина Христова Русева , собственици в ПИ с идентификатор 72151.501.64 по КК на  с.Твърдица, с.о. „Батака“, Община  Бургас.


Изх.№94-01-26092(2)/24.09.2021г.                    
       
Във връзка с чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме , че е издадена Заповед №610/02.03.2021г. на Зам. кмет СИРР при Община Бургас за разрешаване изработване  на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 72151.506.111 и 72151.506.112 по КК на с. Твърдица, по плана на с.о. “Батака“  и е  изготвен проект за изменение на ПУП- ПЗ. 

Същият е изложен в стая № 203 на ЦАУ ”ЗОРА”, всеки ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл. 128, ал. 3 и ал.5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ЦАУ ”ЗОРА” до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.
             
                       
Справка на тел. 056/83-76-19                                             
Миланка Терзиева
Главен специалист
 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 162 Последна промяна: 16:11:55, 24 септември 2021