Съобщение до заинтересовани собственици за удобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот в землище "Меден Рудник", гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 11 Октомври 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 25 Октомври 2021, 00:00

ДО
Всички заинтересовани собственици

 

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 2369/24.08.2021г. на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 07079.8.855 по КК на гр.Бургас (бивш имот пл.№909, бивша местност „Черна гора“ /бивша „Кара баир“/), землище „Меден Рудник“, гр. Бургас.

Заповедта е изложена в ст.№ 4 на Дирекция „ЦАУ Възраждане” всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане”. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

АРХ. ГЕОРГИ ДОЛАПЧИЕВ
Главен експерт

Изготвил:
Красимира Стоянова, гл. специалист
Тел: 056 /907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 121 Последна промяна: 11:37:10, 11 октомври 2021