Съобщение за издадено разершение за строеж №165/08.10.2021г.: „Реконструкция и изграждане на ВиК мрежата на квартал "Меден рудник", град Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 11 Октомври 2021, 12:21
Валидно до: Петък, 15 Октомври 2021, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че е издадено разрешение за строеж №165/08.10.2021г. за СТРОЕЖ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК МРЕЖАТА НА КВАРТАЛ“„МЕДЕН РУДНИК”, град БУРГАС

ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА КВ. „МЕДЕН РУДНИК”, ГР. БУРГАС

ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА КВ. „МЕДЕН РУДНИК”, ГРАД БУРГАС

по проект „Интегриран воден проект за област Бургас, Обособена позиция 3-Реконструкция на деривация Камчия Север и ВиК мрежата на Несебър и Бургас, с допуснато предварително изпълнение по чл.60, ал.1 от АПК.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: По уличната мрежа на кв.“Меден Рудник“ , ПЗ“Меден рудник и ПЗ“Юг-Запад , гр.Бургас, през ПИ с идентификатори: 07079.9.333; 07079.9.334; 07079.650.350; 07079.651.11; 07079.651.32; 07079.651.43; 07079.651.125; 07079.651.134; 07079.651.140; 07079.651.141; 07079.651.142; 07079.651.143; 07079.651.144; 07079.651.232; 07079.651.302; 07079.651.310; 07079.651.342; 07079.653.393; 07079.653.395; 07079.653.396; 07079.653.400; 07079.653.789; 07079.663.39; 07079.663.64; 07079.663.81; 07079.663.88; 07079.663.626; 07079.663.680; 07079.663.681; 07079.663.682; 07079.663.690; 07079.663.691; 07079.663.692; 07079.663.693; 07079.663.698; 07079.663.718; 07079.663.720; 07079.663.740; 07079.663.743; 07079.665.164; 07079.665.165; 07079.665.166; 07079.665.167; 07079.665.168; 07079.665.169; 07079.665.171; 07079.665.172; 07079.665.173; 07079.665.175; 07079.665.176; 07079.665.177; 07079.665.182; 07079.665.277; 07079.665.280; 07079.671.43; 07079.671.317; 07079.671.430; 07079.671.431; 07079.671.451; 07079.671.493; 07079.671.501; 07079.671.502; 07079.671.503; 07079.671.513; 07079.671.514; 07079.671.517; 07079.671.518; 07079.671.519; 07079.671.530; 07079.671.580; 07079.671.581; 07079.671.623; 07079.671.670; 07079.671.671; 07079.671.672; 07079.671.682 и в ПИ с идентификатор 07079.665.212 по КК на гр.Бургас, представляващ УПИ II-71,72, масив 44 по плана на м.“Върли бряг“, гр.Бургас, за КПС “Върли бряг“.

към разрешение за строеж №165/08.10.2021г. е Решение №БС-108-ПР/16.11.2018г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Разрешението за строеж и приложението към него са на разположение за обществен достъп в стая 406 в сградата на Община Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 253 Последна промяна: 12:24:41, 11 октомври 2021