Обнародвано в ДВ съобщение за изготвен ПУП-ПП за трасе по искане на заинтересовани собственици

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 19 Октомври 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 17 Ноември 2021, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

В Държавен вестник бр.87 от 19.10.2021г. е обнародвано:

 

-Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на два броя кабели 20 kV, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.9.6, 07079.9.13, 07079.9.1037, 07079.10.156, 07079.10.158, 07079.10.159, 07079.10.252, 07079.10.1338 и 07079.30.804 по КК на гр.Бургас.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в “Държавен вестник”.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 302 Последна промяна: 11:19:12, 22 октомври 2021