Уведомление до заинтересовони собственици за изготвен проект за ПУП-ПРЗ по плана на промишлена зона “Юг-изток“, гр. Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 26 Октомври 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 8 Ноември 2021, 00:00

До всички заинтересовани собственици

 

Уведомяваме Ви, че за ПИ с идентификатор 07079.662.9519 по КККР на гр. Бургас, по плана на промишлена зона “Юг-изток“, гр. Бургас, е изготвен проект за ПУП-ПРЗ.

Същият е изложен в стая 4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки ден от 08:30 до 12:30 часа, тел: 056 / 852 345.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане” до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

АРХ. ГЕРГАНА НАЧЕВА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
Дирекция „УТ“, отдел „УПА“
Община Бургас

Изготвил:
арх. А.Николова, гл. специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 230 Последна промяна: 16:11:21, 26 октомври 2021