Съобщение за издадено разрешение за строеж №75/21.06.2022 г. за обект „Кабел ниско напрежение (НН) от ТНН на БКТП „704“ (ПИ с идентификатор 07079.820.1157.2 по КК на гр. Бургас, кв. „Сарафово“)

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 23 Юни 2022, 09:26
Валидно до: Четвъртък, 7 Юли 2022, 00:00

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

СЪОБЩЕНИЕ

Дo: Собствениците на ПИ с идентификатор 07079.820.1157 по КК на гр. Бургас, УПИ ХI-133, кв.5 по плана на

кв. „Сарафово“, гр. Бургас

 

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №75/21.06.2022 г. за обект „Кабел ниско напрежение (НН) от ТНН на БКТП „704“ (ПИ с идентификатор 07079.820.1157.2 по КК на гр. Бургас, кв. „Сарафово“) – положен в сервитута на съществуващи силови кабели към БКТП „704“, до ново електромерно табло (ТЕПО), монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.1156 по КК на

гр. Бургас, УПИ Х-133, кв.5 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас“.

Документацията за горепосочения обект е изложена за обществен достъп в стая 408 на Община Бургас. Издаденото разрешение за строеж №75/21.06.2022 г. подлежи на обжалване съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 121 Последна промяна: 09:29:18, 23 юни 2022