Съобщение до Мария Добрева, Виолета Димова, Мартина Куцарова и Росен Жечков за изготвен проект ПУП-ПРЗ в землище на кв.Долно Езерово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 23 Юни 2022, 11:42
Валидно до: Четвъртък, 7 Юли 2022, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ „ ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ДОЛНО ЕЗЕРОВО“

 

ДО
МАРИЯ ИВАНОВА ДОБРЕВА
Ж.К. „ЛАЗУР“, БЛ.77, ВХ.11, ЕТ.8
ГР. БУРГАС

ВИОЛЕТА КОЛЕВА ДИМОВА
Ж.К.„БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, БЛ.17, ЕТ.14, АП.59
ГР. БУРГАС

МАРТИНА КОЛЕВА КУЦАРОВА
Ж.К.„ЗОРНИЦА“, БЛ.23, ЕТ.13, АП.1
ГР. БУРГАС

РОСЕН ПЕТРОВ ЖЕЧКОВ
Ж.К. „ИЗГРЕВ“, БЛ.30, ВХ.2, ЕТ.3
ГР. БУРГАС

  • Ви, че е изготвен проект ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.6.973 и 07079.6.974 по КК на гр. Бургас /бивш масив 66, бивша местност „Караянос“, землище на кв. Долно Езерово, в границите на устройствена зона 1/Пп, в предвиденото разширение на населеното място съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, разрешен със Заповед №1694/21.06.2018г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при община Бургас.

Същиият е изложен в стая №3 на Дирекция „ЦАУ Долно Езерово“, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа. Телефон за справки 056/ 580103.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез „ЦАУ Долно Езерово“, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

инж. Р. Орбова…………………
Главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 71 Последна промяна: 11:45:24, 23 юни 2022