Съобщение до Петър Петров, Андон Стоянов, Станимира Димитрова, Яни Киров и Трифон Станев за изготвен проект за ПУП-ПРЗ местност "Край село", кв.Лозово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 23 Юни 2022, 11:52
Валидно до: Четвъртък, 14 Юли 2022, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ „ ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ДОЛНО ЕЗЕРОВО“

 

ДО
ПЕТЪР ПАВЛОВ ПЕТРОВ
Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, БЛ.129, ВХ.2, ЕТ.3
ГР. БУРГАС

АНДОН ПАВЛОВ СТОЯНОВ
УЛ. „МАЙОР ПЪРВАН ТОШЕВ“ №23, ЕТ.6, АП.26,
ГР. СОФИЯ

СТАНИМИРА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ №24, ЕТ.5, АП.15
ГР. ПЛОВДИВ

ЯНИ ТРИФОНОВ КИРОВ
Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, БЛ.43, ВХ.1, ЕТ.4, АП.7
ГР. БУРГАС

ТРИФОН ПЕТРОВ СТАНЕВ
Ж.К. „ЗОРНИЦА“, БЛ.77, ВХ.1, ЕТ.2, АП.14
ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект проектта за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатори 07079.4.834 по КККР на гр.Бургас, местност „Край село“, землище на кв. Лозово, в предвиденото разширение на населеното място, в обхвата на устройствена зона 2/Жм по действащ ОУП на гр. Бургас, разрешен със Заповед №3507/22.12.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас.

Разработката е изложена в стая №3 на Дирекция „ЦАУ Долно Езерово“, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа. Телефон за справки 056/ 580103.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Д „ЦАУ Долно Езерово“, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

инж. Румяна Орбова…………………
Главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 75 Последна промяна: 11:55:19, 23 юни 2022