Съобщение до всички заинтересовани собственици за промяна на предназначението на обект по плана на зона “Г“, ж.р. „Меден рудник“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 24 Юни 2022, 16:30
Валидно до: Петък, 8 Юли 2022, 00:00

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.147а от ЗУТ, е издадено Разрешение за промяна на предназначението № В-11/31.03.2022 г., за обект „Промяна на предназначение на СОС с идентификатор 07079.650.414.2.50 по КККР на гр.Бургас от Сервиз за битова техника А1-1 в Ателие А1 (с жилищно предназначение) и СОС с идентификатор 07079.650.414.2.49 по КККР на гр.Бургас от Сервиз компютри А2-2 в Ателие А2 (с жилищно предназначение) в първи надземен етаж“, в съществуваща сграда с идентификатор 07079.650.414.2 по КККР на гр. Бургас, находяща се в УПИ V-168, кв.82 по плана на зона Г“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.650.414 по КККР на гр. Бургас, с административен адрес бл.233, ж.р.„Меден рудник“, гр. Бургас.

Същото е изложено в стая №4, в Дирекция „ЦАУ Възраждане“, всеки ден от 8:30 до 12:30 часа.

  • На основание чл.215 от ЗУТ Разрешението за промяня на предназначение може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане“ Община Бургас.

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ
Главен експерт отдел „Устройствено планиране и архитектура“

Изготвил:
Красимира Стоянова, гл.специалист „УПА“

Тел. 056/ 907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 151 Последна промяна: 16:33:34, 24 юни 2022