Съобщение до всички заинтересовани собственици за одобрена оценка на недвижим имот по плана на с.Маринка

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 24 Юни 2022, 16:36
Валидно до: Петък, 8 Юли 2022, 00:00

ЖИВКА СТАНКОВА МИХАЛЕВА, БУЛ. ДЕМОКРАЦИЯ №104, ВХ. 5, ЕТ. 7, АП. 13, ГР. БУРГАС

ПАВЛИНА СТАНКОВА СТАНКОВА, Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 55, ВХ. 1, ЕТ. 5, АП. 14, ГР. БУРГАС

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ГРОЗЕВ, УЛ. ОБОРИЩЕ №19, С. МАРИНКА, ОБЩ. БУРГАС

МИНКА ПЕЙКОВА ИВАНОВА, УЛ. ПЕТРА №8, ЕТ. 2, ГР. ШУМЕН

МИЛЕНА СТЕФАНОВА ДИМОВА, УЛ. АВГУСТ ПОПОВ №37, ЕТ. 4, АП. 15, ГР. ШУМЕН

ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, УЛ. МИХАИЛ ГЕРДЖИКОВ 46, С. МАРИНКА, ОБЩ. БУРГАС

МАРИАНА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА, УЛ. ОБОРИЩЕ 16, С. МАРИНКА, ОБЩ. БУРГАС

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ, Ж.К. ЛАЗУР, БЛ. 78, ВХ. 7, ГР.БУРГАС

НАДКА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА, Ж.К. ВЪРБИЦА 2, БЛ. 615 Д, ЕТ. 3, АП. 54, ГР. СОФИЯ

РАДОСЛАВ СИМЕОНОВ СТОЯНОВ, Ж.К. ВЪРБИЦА 2, БЛ. 615 Д, ЕТ. 3, АП. 54, ГР. СОФИЯ

НАДКА ГЕОРГИЕВА БОБЕВА, УЛ. ХАН АСПАРУХ 47, ГР. СТАРА ЗАГОРА

СИЛВИЯ ДИМОВА СТЕФАНОВА, БУЛ. ИВАН ВАЗОВ 29, ЕТ. 1, АП. 4, ГР. БУРГАС

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Със Заповед №1440/19.05.2022 г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 25/625 кв. метра ид. части от поземлен имот с идентификатор 47202.503.28 по КККР на с. Маринка, целият с площ 625 кв. метра, съответстващ на новообразуван поземлен имот №501.28 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, целият с площ 625 кв. метра, одобрен със заповед №РД-09-61/21.04.2007 г. на Областен управител на Област Бургас.

Част от НПИ №501.28, в размер на 414 кв. метра попада върху бивша нива №62, записана в регистъра към помощен план към ПНИ на наследници на Дельо Иванов Дамаков, а 211 кв. метра попадат върху бивша нива №3, записана в регистъра на Стоян Желев Златев.

В качеството Ви на наследници на Дельо Иванов Дамаков и Стоян Желев Златев, Ви уведомяваме, че със заповедта можете да се запознаете в стая № 201, в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26.

За допълнителна информация: тел.056/907-222 – И. Маринска.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 157 Последна промяна: 16:39:57, 24 юни 2022