Съобщение до собствениците на ПИ с идентификатор 07079.820.1014 по КК на гр. Бургас, УПИ LI-89,91,93,103, кв.71 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 5 Юли 2022, 13:55
Валидно до: Понеделник, 25 Юли 2022, 00:00

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

СЪОБЩЕНИЕ

Дo: Собствениците на ПИ с идентификатор 07079.820.1014 по КК на гр. Бургас, УПИ LI-89,91,93,103, кв.71 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас

 

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №83/04.07.2022 г. за обект „Кабел ниско напрежение (НН) от ТНН на ТП „711“ (ПИ с идентификатор 07079.820.1014.5 по КК на гр. Бургас в ПИ с идентификатор 07079.820.1014 по КК на гр. Бургас, кв. „Сарафово“) – положен в сервитута на съществуващи силови кабели към ТП „711“, до нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.1481 по КК на гр. Бургас, УПИ ХХI-1481, кв.71 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас; Кабел НН от КРШ-нов до ново електромерно табло (ТЕПО), монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.1481 по КК на гр. Бургас – за ел. захранване на обект в същия имот“.

Документацията за горепосочения обект е изложена за обществен достъп в стая 408Б на Община Бургас. Издаденото разрешение за строеж №83/04.07.2022 г. подлежи на обжалване съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 109 Последна промяна: 13:56:53, 05 юли 2022