Съобщение до заинтересовани собственици за изработен проект ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в землище кв.Лозово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 2 Септември 2022, 10:32
Валидно до: Неделя, 2 Октомври 2022, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

В Държавен вестник бр.71 от 02.09.2022г. е обнародвано:

-Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр.Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв.Лозово, гр.Бургас.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 192 Последна промяна: 10:35:18, 02 септември 2022