Съобщение до Ангел Градинаров, маря Градинарова-Караганева за одобрена оценка на недвижим имот находящ се в землище с.Маринка

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 2 Септември 2022, 16:26
Валидно до: Петък, 16 Септември 2022, 00:00

АНГЕЛ СТАМАТОВА ГРАДИНАРОВ, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. 113, ВХ. 3, ЕТ. 7, АП. 53, ГР. БУРГАС

МАРИЯ СТАМАТОВА ГРАДИНАРОВА-КАРАГАНЕВА, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. 104, ВХ. 3, ЕТ. 1, ГР. БУРГАС

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Със Заповед №2779/17.08.2022 г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 41/491 кв. метра ид. части от поземлен имот с идентификатор 47202.503.194 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 491 кв. метра, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл.№194, находящ се в кадастрален район 501 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Черниците-училищното“, землище с. Маринка, одобрен със заповед №РД-09-61/21.04.2007г. на Областен управител на Област Бургас.

НПИ №501.192 попада изцяло върху бивша нива №10, записана в регистъра към помощен план към ПНИ на наследници на Александър Стоянов Божилов.

В качеството Ви на наследници на Александър Стоянов Божилов, Ви уведомяваме, че със заповедта можете да се запознаете в стая № 201, в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26.

За допълнителна информация: тел.056/907-222–И. Маринска.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 372 Последна промяна: 16:28:18, 02 септември 2022