Съобщение до заинтересовани лица за изготвен проект за ПУП-ПЗ за ПИ 149.55 и ПИ 149.58 по плана на с.о.“Сухото дере“, землище на с.Изворище

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 14 Септември 2022, 10:12
Валидно до: Сряда, 28 Септември 2022, 00:00

ДО
НЕВЕН ТОНЧЕВ ДОНЧЕВ
Ж.К.“СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.63,ВХ.1, ЕТ.6, АП.16
ГР.БУРГАС

ДО
ИВАЙЛО ВАСКОВ ПЕТЕЛСКИ
Ж.К.“СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.147, ВХ.2,ЕТ.1, АП.6
ГР.БУРГАС

ДО
ДОРА ИВАНОВА ХРИСТОВА
УЛ.“АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ“62, ЕТ.1
ГР.БУРГАС

ДО
ВЕНЕТА АНГЕЛОВА ЧАПКЪНОВА
Ж.К.“ИЗГРЕВ“552-1, №639
ГР.ВАРНА

ДО
ДИМИТЪР ИВАНОВ СЛАВОВ
КВ.“ГОРНО ЕЗЕРОВО“
УЛ.“КООПЕРАТИВНА“3
ГР.БУРГАС

ДО
СТОЙКА ГРОЗЕВА СЛАВОВА
Ж.К.“ИЗГРЕВ“ БЛ.48,ВХ.1, ЕТ.4,АП.9
ГР.БУРГАС

ДО
РОЗА РАДЕВА ТАНЕВА
Ж.К.“БР.МИЛАДИНОВИ“БЛ.38, ВХ.2,ЕТ.7,АП.50
ГР.БУРГАС

ДО
МАРИЯНА БОРИСОВА ГЮЗЕЛЕВА
УЛ.“КЛ.ОХРИДСКИ“38
ГР.БУРГАС

ДО
РАДОСТИНА БОРИСОВА ЛАЛОВА
Ж.К.“БР.МИЛАДИНОВИ“БЛ.38, ВХ.1,ЕТ.7,АП.21
ГР.БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПЗ за ПИ 149.55 и ПИ 149.58 по плана на с.о.“Сухото дере“, землище на с.Изворище, община Бургас, с което се предвижда изграждане на вилни сгради по общата им граница на двата имота , в устройствена зона „Ов“ с показатели на застрояване, както следва: Височина до 7 м, Плътност на застрояване 20%, Кинт 0,8 и Плътност на озеленяване мин.70%, паркиране в рамките на имотите. Застрояването е на нормативни отстояния от имотните граници.

Проектът е изложен в стая № 20 на II-ри етаж в сградата на Дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к.“Славейков“ до бл.49, и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Освобождение“ до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

М.Андреева
Главен специалист АС
Тел.за връзка: 056/860 913

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 366 Последна промяна: 10:14:57, 14 септември 2022