Съобщение до Миланка Авджиева и Ваня Которова за изготвен проект за ПУП-РУП на УПИ I-603, кв.23 по плана на в.з.Минерални бани

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 15 Септември 2022, 09:28
Валидно до: Четвъртък, 29 Септември 2022, 00:00

ДО
МИЛАНКА ПЕТРОВА АВДЖИЕВА
ГРАД БУРГАС


ДО
ВАНЯ ЖИВКОВА КОТОРОВА
ГРАД БУРГАС


Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-РУП на УПИ I-603, кв.23 по плана на в.з.Минерални бани, ПИ с идентификатор 07079.701.242 по КККР на гр.Бургас, с което се предвижда свободно застрояване, разположено на намалени отстояния от дворищната граница, с показатели за застрояване в съответствие с ОУП за устройствена зона 3/Ов, както следва: Височина до 7м., Плътност до 20%, Кинт до 0,8 и Озеленяване минимум 70%.
Проектът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в сградата на Дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к.„Славейков“ до бл.49, и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.
На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Освобождение“ до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.


Д.Ахмакова 
Главен специалист АС
Тел.за връзка: 056/860 919

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 217 Последна промяна: 09:30:13, 15 септември 2022