Съобщение до заинтересовани соственици за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 16 Септември 2022, 11:50
Валидно до: Петък, 30 Септември 2022, 00:00

ДО

Всички заинтересовани собственици

 

 

Уведомяваме Ви, че за УПИ IX-62 в кв.180, по плана зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.671.307 по КККР на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.

Същият е изложен в ст.4 на Дирекция „ЦАУ Възраждане”, всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане” до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ

Главен експерт „УПА“

 

Изготвил:

Красимира Стоянова, гл. специалист

Тел: 056 /907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 253 Последна промяна: 11:51:53, 16 септември 2022