Съобщение до Тамер Рамаданов- с.Жребино, ул.Черни връх15 -гр.Бургас за премахване на незаконен строеж съгласно Заповед № 3398/30.09.2022г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 17 Януари 2023, 16:04
Валидно до: Вторник, 31 Януари 2023, 00:00

ДО
Г-Н ТАМЕР ФЕВЗИЕВ РАМАДАНОВ
УЛ. „ОПЪЛЧЕНСКА“ № 15
С. ЖРЕБИНО
ОБЛАСТ ЯМБОЛ

УЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ № 15
ГР. БУРГАС

На основание §4, ал. 2, изречение второ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщаваме на ТАМЕР ФЕВЗИЕВ РАМАДАНОВ, че на основание чл.225а, ал.1 и ал.3, във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 2 и чл. 225а, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед № 3398/30.09.2022г. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за премахване на следния незаконен строеж: Едноетажна постройка /обект № 2 по схема/“, изграден към североизточната фасадна стена на едноетажна постройка /обект № 1 по схема/ в северозападната част на поземлен имот с идентификатор 07079.654.297 по КК на гр. Бургас, откъм границата с поземлен имот с идентификатор 07079.654.644 по КК на гр. Бургас

Със съдържанието на заповедта, може да се запознаете в Община Бургас, сградата на Дирекция ЦАУ „Възраждане” (гр. Бургас, ж.к „Меден Рудник“, до бл. 27, стая № 5).

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, чрез Община Бургас пред Административен съд – гр. Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

Георги Василев
Главен експерт в отдел „Устройствено планиране и архитектура“
Дирекция „Устройство на територията“ в Община Бургас

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 343 Последна промяна: 16:08:29, 17 януари 2023