Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за одобрено изменението на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-616,615, кв.26, по плана на кв. „Победа“, гр. Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 30 Януари 2023, 10:25
Валидно до: Понеделник, 13 Февруари 2023, 00:00

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 198/18.01.2023г. на Заместник- кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е одобрено изменението на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-616,615, кв.26, по плана на кв. „Победа“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.661.301 и 07079.661.302 по КККР на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая 4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа. Телефон за връзка: 056 / 852 345.

На основание чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез Община Бургас, Дирекция „ЦАУ Възраждане”. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

Изготвил:
А.Николова, гл.специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 88 Последна промяна: 10:27:08, 30 януари 2023