Съобщение до всички заинтересовани собственици е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ „Меден Рудник“, гр.Бургас

Публикувано на: Понеделник, 30 Януари 2023, 10:27
Валидно до: Понеделник, 13 Февруари 2023, 00:00

До Всички заинтересовани собственици

 

Уведомяваме Ви, че за УПИ XX-769 в кв.7, по плана на ПЗ „Меден Рудник“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатори 07079.665.205, 07079.665.206 и 07079.665.207 по КККР на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.

Същият е изложен в ст.4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане” до Община Бургас в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ
Главен експерт „УПА“, Община Бургас

 

Изготвил:
Красимира Стоянова, гл. специалист „УПА“
тел: 056 /907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 303 Последна промяна: 10:33:25, 30 януари 2023