Съобщение за изготвен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 5 Януари 2024, 17:07
Валидно до: Петък, 19 Януари 2024, 00:00

ДО

„СТРАНД БГ“ ЕООД

УЛ. „РИЛСКА“ №9, ЕТ.1

ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.2032 по КККР на гр. Бургас, в кв.23 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път Ⅰ-6 Бургас-София, път Ⅰ-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул. „Транспортна“, в разширението на строителните граници на гр. Бургас“.

Същият е изложен в стая № 409 на Община Бургас всеки работен ден от 8,30 до 12,30ч. и от 13,15 до 17,15ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Тел. за справка: 056/907-487.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 54 Последна промяна: 17:12:08, 24 януари 2024