До Стоянка Иванова Момчева и Атанаска Христова Иванова

Публикувано на:
Валидно до: Петък, 14 Април 2023, 00:00

ДО Стоянка Иванова Момчева, Атанаска Христова Иванова, собственици в ПИ с идентификатор 72151.501.64 по КК на с. Твърдица, с.о. „Батака“, община Бургас.

 

Изх.№94-01-26092(10)/31.03.2023 г.

 

Уведомяваме Ви , че със Заповед №312/27.01.2023 г. на заместник - кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е одобрен проект за изменение на ПУП- ПЗ за ПИ с идентификатори 72151.506.111 и 72151.506.112 по КК на с.о. “Батака“, землище на с. Твърдица, общ. Бургас.

Заповедта е изложена в ст. 203 на ЦАУ „Зора”, всеки ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.215 , ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд – гр. Бургас , чрез ЦАУ „Зора”. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

 

Справка на тел. 056/83-76-19

Миланка Терзиева

Главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 254 Последна промяна: 11:02:27, 31 март 2023