ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1155 И СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1155.1 И 07079.820.1155.2

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до: Понеделник, 6 Декември 2021, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1155 И СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1155.1 И 07079.820.1155.2 ПО КК НА ГР.БУРГАС С АДРЕС: ГР.БУРГАС, УЛ. „ АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ № 107, ВХ.А И ВХ.В И ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1157 И СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1157.1 ПО КК НА ГР.БУРГАС , С АДРЕС: ГР.БУРГАС, УЛ. „ АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ № 109

 

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1155 И СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1155.1 И 07079.820.1155.2 ПО КК НА ГР.БУРГАС

С АДРЕС: ГР.БУРГАС, УЛ. „ АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ № 107, ВХ.А И ВХ.В

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1157 И СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1157.1 ПО КК НА ГР.БУРГАС

С АДРЕС: ГР.БУРГАС, УЛ. „ АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ № 109

ДО

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

Ж.К. „ИЗГРЕВ“ БЛ.35, ВХ.12, ЕТ.1

ГР.БУРГАС

ДО

„ПАНОРАМА-П.Г.С.М.“ ЕООД

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ

УЛ. „САН СТЕФАНО“ № 97 А

ГР.БУРГАС

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ X, кв. 5 по плана на кв.Сарафово. гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.1156 по КК на гр. Бургас, с което УПИ да се отреди за ПИ с идентификатор 07079.820.1156 по КК, да се промени функционално отреждане от „за жилищни сгради и курортно строителство" в „за жилищни сгради, магазин и автосервиз“, да се предвиди свободно застрояване с височина Н<10м /3+т./ на нормативни отстояния към регулационни граници, без да се променят показателите за застроявяне в съответствие с одобрен за имота ПУП-ПРЗ, както следва: височина до 10,00м, Плътност до 35%. Кинт до 1.5 и Позел. мин. 50% и задължително паркиране в УПИ.

Проекта е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ „Изгрев“, всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/ 86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ „Изгрев“ до Община Бургас в 14 дневен срок.

.

 

 

Ст.Янева

Гл.специалист УПА

 

 

 

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 567 Последна промяна: 14:18:58, 22 ноември 2021