До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ХIII-79 и УПИ XI-81 в кв.163 по плана на зона „Д“, ж.р.„Меден рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.671.602 и 07079.671.369 по КК на гр. Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 9 Май 2022, 00:00
Валидно до: Понеделник, 23 Май 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ ХIII-79 и УПИ XI-81 в кв.163 по плана на зона „Д“, ж.р.„Меден рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.671.602 и 07079.671.369 по КК на гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1348/09.05.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-79 и УПИ XI-81 в кв.163 по плана на зона „Д“, ж.р.„Меден рудник“, гр.Бургас, представляващи ПИ с идентификатор 07079.671.602 и ПИ с идентификатор 07079.671.369 по КК на гр. Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 358 Последна промяна: 13:35:52, 09 май 2022