До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ II-364, УПИ III-365 и УПИ XXI-380, кв.50 по плана на кв.„Рудник-Черно море“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 8 Септември 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 22 Септември 2022, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ II-364, УПИ III-365 и УПИ XXI-380, кв.50 по плана на кв.„Рудник-Черно море“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.711.364, 07079.711.365 и 07079.711.380 по КК на гр. Бургас.

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ИЗГРЕВ“


СЪОБЩЕНИЕ

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ II-364, УПИ III-365 и УПИ XXI-380, кв.50 по плана на кв.„Рудник-Черно море“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.711.364, 07079.711.365 и 07079.711.380 по КК на гр. Бургас.

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 2257/14.07.2022г на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ II-364, УПИ III-365 и УПИ XXI-380, кв.50 по плана на кв.„Рудник-Черно море“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.711.364, 07079.711.365 и 07079.711.380 по КК на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая №6 на Дирекция ЦАУ „Изгрев“, всеки ден от 8.30ч.-12.30ч. тел: 056/86 32 28 – Ст.Куршумова.

На основание чл.128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта ,чрез Дирекция ЦАУ „Изгрев“ до Община Бургас в 14 дневен срок.

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ …………………

/Ст.Куршумова /

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 337 Последна промяна: 10:34:45, 08 септември 2022