Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за одобрен проект за изменение по плана на "Районен център", ж.р."Меден Рудник"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 5 Юли 2022, 08:59
Валидно до: Вторник, 19 Юли 2022, 00:00

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1913/21.06.2022г. на Заместник-кмет на Община Бургас е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-69, кв.143 по плана на „Районен център“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.653.607по КККР на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая 4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа, тел: 056 / 852 345.

На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане”. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Изготвил:

А.Николова, гл. специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 88 Последна промяна: 09:01:19, 05 юли 2022