До заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ IX-233, кв.21 по плана на с.Извор, ПИ с идентификатор 32367.501.233 по КККР на с.Извор, Община Бургас.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 23 юни 2021
Валидно до: сряда, 07 юли 2021

Съобщение за разрешаване изготвяне на проект за ПУП-ПРЗ със Заповед №1320/25.05.2021г. на Зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас и изготвен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-232, кв.21 по плана на с.Извор, ПИ с идентификатор 32367.501.232 по КККР на с.Извор, Община Бургас.

 

Изх. № 94-01-11370/6/23.06.2021г.

Дирекция „ЦАУ Зора“

 

Публикувано на: 23.06.2021 год. (сряда)

Валидно до: 07.07.2021 год. (сряда)

 

ДО

Заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ IX-233, кв.21 по плана на с.Извор, ПИ с идентификатор 32367.501.233 по КККР на с.Извор, Община Бургас.

                                                                   

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1320/25.05.2021г. на Зам.кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е разрешено изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-232, кв.21 по плана на с.Извор, ПИ с идентификатор 32367.501.232 по КККР на с.Извор, Община Бургас.

           Същите са изложени в Дирекция „ЦАУ Зора“, ж.к.„Лазур“, ул.„Перущица“ №67, ет.2, стая 217, всеки ден от 08.30 ч. до 12.30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Зора” до Община Бургас, в 14 - дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

          

 

 

Справка на тел. 056/ 83-76-16                                                    Павлина Гърненкова

                                                                                                        Главен специалист отдел УПА

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 321 Последна промяна: 15:26:47, 24 юни 2021