Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: Вторник, 16 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 2 Март 2021, 00:00

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:
„ПУП - ПП за трасе на захранващ водопровод на водоснабдителна система за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица – етап II за с. Димчево, преминаващ през ПИ 21141.19.30 и 21141.20.44 в землище на с. Димчево, Община Бургас“. 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1599 Последна промяна: 09:46:45, 17 февруари 2021