Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 16 Март 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 31 Март 2021, 00:00

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:
„Специализиран Подробен устройствен план – Парцеларен план и План за регулация и застрояване (СПУП-ПП и ПРЗ) за „Изграждане на Защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от УПИ I, кв.30 /ПИ с идентификатор 07079.20.470/ по плана на местност „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море”.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1552 Последна промяна: 16:15:05, 16 март 2021