Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на:
Валидно до: Петък, 9 Април 2021, 00:00

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:
„Бюст-паметник на Петко Задгорски /художник/ в УПИ I, кв.1 по плана на Приморски парк /стара част/, ПИ с идентификатор 07079.618.214 по КК на гр. Бургас“.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1005 Последна промяна: 16:51:39, 25 март 2021