УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ - КОНКУРС ЗА УЧЕБНА РИСУНКА, БУРГАС 2023 г.КОНКУРС ЗА УЧЕБНА РИСУНКА, БУРГАС 2023 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 7 Март 2023, 16:34
Валидно до:

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА

Р Е Г Л А М Е Н Т

КОНКУРС ЗА УЧЕБНА РИСУНКА, БУРГАС 2023 г.

 

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на Р Е Г Л А М Е Н Т - КОНКУРС ЗА УЧЕБНА РИСУНКА, БУРГАС 2023 г.

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да депозират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска“ №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат на адрес: бул. „Демокрация“ № 6, гр. Бургас.

 

Конкурсът за учебна рисунка по изобразително изкуство се организира в град Бургас за пети път. Целта му е да открива, популяризира и подпомага развитието на ученическите таланти в областта на изобразителното изкуство; Да стимулира и развива тяхната визуална и изобразителна култура; Да надгражда и засилва потенциала им, предлагайки възможност за кандидатстване и обучение в специалностите на Национална художествена академия филиал Бургас – „Живопис“, „Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“, „Стенопис“ и „Моден дизайн“.

 

1. ОРГАНИЗАТОРИ:

 • Община Бургас
 • Национална художествена академия – филиал Бургас
 • Галерия „Георги Баев“ Бургас

2. УЧАСТНИЦИ:

В конкурса могат да участват всички желаещи ученици от XI-ти и XII-ти клас, обучаващи се в редовна форма.

Участниците се разделят на две групи:

 • Първа група – XI-ти клас
 • Втора група – XII-ти клас

3. КОНКУРСНА ЗАДАЧА:

Първа група – Натюрморт

Материали: бяла хартия и черен рисувателен материал по избор /графит, въглен, креда, туш и др./

Формат на листа: 46/55 см.

Време за изпълнение: 8 учебни часа

Втора група – 3/4 облечена, седнала фигура от натура

Време за изпълнение: 8 учебни часа

Материали:

Формат на белия каширан картон или кадастрон – 50/70 см.

Материал – черен, рисунъчен, по избор на кандидатите.

Материалите по конкурса се осигуряват от кандидатите.

4. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

За участие в конкурса желаещите трябва да изпратят Заявление за участие и Декларация за съгласие най-късно до 17 април 2023 г. на имейл [email protected] или по пощата на адрес гр. Бургас 8000, бул. „Демокрация“ № 6, като пощенското клеймо на всяка пратка не трябва да е с по-късна дата от 17 април 2023 г.

 • Конкурсът ще се проведе на 29-ти април 2023 г. от 9:00 до 16:30 часа (от 12:30 до 13:00 часа обедна почивка) в учебните зали на НХА - филиал Бургас, с адрес: гр. Бургас, Пристанище Бургас, Магазия 1, ет. 2.
 • Участниците се освобождават със служебна бележка от учебни занятия за дните, в които се провежда конкурса.
 • Учениците, които не са от град Бургас, поемат всички свои разходи.
 • Конкурсът е анонимен.
 • Резултатите се обявяват веднага след приключване работата на журито и се публикуват на електронните страници на Община Бургас и Национална художествена академия.
 1. ЖУРИРАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
 • Членовете на журито се назначават със заповед на Ректора на НХА.
 • По време на журирането присъства без право на глас представител на Община Бургас.
 • Оценяването се извършва по шестобалната система с точност до 10 стотни, чрез журиране.
 • Отчитат се комплексните пластични достойнства на рисунката във връзка с изобразената натура и съществуващите Държавни образователни изисквания (ДОИ).
 • При оценката на рисунките се включват следните критерии: композиция; конструкция и характер; светлосянка; пространствена и материална характеристика.

6. НАГРАДИ:

3а първа и втора група:

 • I-ва награда — диплом, плакет
 • II-ра награда — диплом, плакет
 • III-та награда — диплом, плакет

Наградите за всяка възрастова група се осигуряват от Община Бургас, присъждат се поотделно и не се делят. Журито си запазва правото да не връчи всички награди. Учениците взели участие в конкурса получават диплом.

7. СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:

 • Община Бургас осигурява едногодишна стипендия по правилата на програма „Бургаски деца“ на ученика, класиран на първо място в първа група.
 • Участниците от втора възрастова група, чиято конкурсна работа има оценка, не по-малко от 5.50, получават право, на основание Правилника за прием на студенти в окс „Бакалавър“ за учебната 2023/24 г. същата да се зачете за оценка от кандидат-стyдентския изпит по рисуване за прием само за специалности във филиала на НХА в гр. Бургас, важащ за същата година, в която се провежда конкурса.
 • Специална награда на името на Георги Баев.
 • Всички рисунки от конкурса ще бъдат подредени в изложба, на която ще се връчат награди на отличените и грамоти на всички участници.

8. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Галерия „Георги Баев“
тел. 056 842 803
e-mail: [email protected]
тел. 0884025235 НХА – Филиал Бургас

 • Организаторите си запазват правото да променят статута на конкурса.
 • С участието си кандидатът потвърждава съгласието си със статута на този конкурс.

Файлове:

Обявление.pdf
Номер: обявление.pdf
Дата: 07.03.2023 / 17:09

Заявление за участие и декларация за съгласие.pdf
Номер: Заявление и декларация.pdf
Дата: 07.03.2023 / 17:09

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1170 Последна промяна: 17:12:27, 07 март 2023