Няма регистрирани превишения в нормите на замърсеност на въздуха

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до:

По данни от РИОСВ и Община Бургас за периода 04 – 10 октомври не са регистрирани превишения на средночасовите и на средноденонощните норми на контролираните замърсители.

На територията на община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1040 Последна промяна: 11:42:02, 11 октомври 2021