Обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор „КЕРАМИКА БУРГАС“ АД

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 8 Декември 2021, 00:00
Валидно до: Неделя, 9 Януари 2022, 00:00

Обявление на община Бургас

 

На основание чл. 122а, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.7, ал.3, ал.4 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор „КЕРАМИКА БУРГАС“ АД, гр. Бургас, ЕИК 812116668, за експлоатация на следната инсталация: „Инсталация за производство на тухли с капацитет 500 t/d“, промишлена дейност по т.3.5 от Приложение No4 към ЗООС. Инсталацията се намира в кв. Сарафово, гр. Бургас.

Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е Изпълнителният директор на ИАОС.

В периода от 09.12.2021 г. до 09.01.2022 г. документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет страниците на ИАОС и на Община Бургас - https://dox.abv.bg/download?id=7d30fbb2aa.

Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до Изпълнителния директор на ИАОС и/или Кмета на Община Бургас.

 

 

 

За допълнителна информация:

Любка Попова – директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел. 02/940-64-80;

Маринета Николова – началник отдел КЕОС АПК, Община Бургас, тел. 056/843891.

Файлове:

2020 ЗКР KERAMIKA_ - от27_07_20 _docx-допълнено.pdf
Номер: 2020 ЗКР KERAMIKA_ - от27_07_20 _docx-допълнено.pdf
Дата: 16.12.2021 / 16:21

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1287 Последна промяна: 11:20:51, 23 декември 2021