Съобщение за издадено разрешение за строеж

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 17 Май 2022, 14:49
Валидно до: Вторник, 31 Май 2022, 14:49

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че е издадено разрешение за строеж №50/17.05.2022г. за :

СТРОЕЖ: Уличен канал за битово-фекални води ППф315, SN8 с дължина 399,45м по обслужваща улица в бивша м.Хайнлъка“, з-ще на гр.Бургас от ПИ с идентификатор 07079.2.3801 по КК на гр.Бургас, през о.т. 202 – о.т. 200 към о.т.199 до заустване в съществуваща битова канализация, неразделна част от което е Решение №БС-42-ПР/13.04.2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Бургас

Разрешението за строеж и приложението към него са на разположение за обществен достъп в стая 406 в сградата на Община Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 175 Последна промяна: 16:18:18, 17 май 2022