Обява за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за „Организиране на система за разделно събиране, съхраняване, транспортиране  и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на излезли от употреба масла на те

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 22 Март 2024, 09:36
Валидно до: Сряда, 24 Април 2024, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС
ОБЯВА

за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за
„Организиране на система за разделно събиране, съхраняване, транспортиране  и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на излезли от употреба масла на
територията на Община Бургас“ 

На основание чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас, Ви каним да подадете заявления за сключване на договор с предмет „Организиране на система за разделно събиране, съхраняване, транспортиране  и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на излезли от употреба масла територията на Община Бургас“

Срок на извършване на дейностите: 3 години

Място и срок за подаване на заявленията: Документите могат да бъдат подавани всеки делничен ден от 08:30 до 17:15 часа в центъра за работа с граждани на Община Бургас на ул. „Александровска“ №26, по електронен път на електронна поща: [email protected] с копие до [email protected] или чрез лицензиран пощенски оператор. Срокът за подаване на заявленията е 14 календарни дни от публикуването на обявата.

Краен срок за подаване на заявления е до 17:15 часа на 05.04.2024 г., а при липса на  такива до 17:15 часа на 19.04.2024 г.

Срок за разглеждане на заявленията: Заявленията се разглеждат от комисия, определена със заповед №2555/13.09.2021 г.,  на кмета на общината в 5-дневен срок от приключването на събирането им.

Допълнителна информация: тел 056/826659 – Веселка Александрова

Изисквания към участниците:

  1. да отговарят на изискванията на чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците;
  2. да разполагат съдове и/или да изградят площадки за разделно събиране на отпадъци от излезли от употреба масла в срок до 20 дни от сключването на договора
  3. да предложат примерен договор и примерна програма за разделно събиране на излезли от употреба масла, включваща конкретния начин на организация, съответстващ на изискванията на подзаконовите нормативни актове
  4. да могат да обслужват съдовете минимум веднъж месечно, а при необходимост и по-често
  5. да предложат мерки за недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за събиране
  6. да посочат количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на излезли от употреба масла, както и условията и редът за отчитане на тяхното изпълнение, както и разпределението на отговорностите с цел планиране, организиране и прилагане на система за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците на територията на Общината, за да се постигнат целите заложени в чл. 31 и § 15 от ПЗР на ЗУО.
  7. да организират информационни и образователни кампании минимум веднъж годишно за популяризиране на разделното събиране на  отпадъци от излезли от употреба масла и да информират обществеността.
Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 134 Последна промяна: 12:04:10, 22 март 2024