Обява за среща за обществено обсъждане

Публикувано на:
Валидно до: Четвъртък, 14 Март 2024, 00:00

„ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД

на основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВА 

всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение:  

Обект I.3 “Оползотворяване на натрупаните до момента на приватизацията 450 хил.m3 нефтени утайки с редукция на количествата, ликвидирани при изпълнение на мярка I.2 от Програмата за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация на Нефтохим АД  - гр. Бургас“.

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 02.04.2024 г. от 17.00 часа в зала №4 на Експозиционен център „Флора Бургас“ .

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се в периода от 14.02.2024 г. до 14. 03.2024 г. всеки работен ден :

 от 8.30 - 12.30 часа и от 13.15 - 17.15 часа в Дирекция „Околна среда”, гр. Бургас, ул. ”Шейново” №24 (бивш Профсъюзен дом), етаж 2, стая 201;

от  9.00 часа до 17.00 часа в РИОСВ Бургас, к-с „Лазур“, ул.”Перущица” №67, ет.3;

и на адреса на Възложителя: 8104, гр. Бургас.

Писмени становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ-Бургас и Община Бургас, на адреса на възложителя, на срещата за обществено обсъждане, както и на следните e-mail адреси: [email protected],  [email protected]

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: инж. Петър Бъчваров - главен еколог,  телефон за връзка: +3595511/3524 .

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 227 Последна промяна: 16:35:36, 14 февруари 2024