Одобрен е план на новообразуваните имоти (ПНИ) и регистър към него на с.о. „Сухото дере“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 30 Октомври 2023, 13:28
Валидно до: Вторник, 7 Ноември 2023, 00:00

Община Бургас съобщава на заинтересованите лица, че в „Държавен вестник“, бр. 89 от 24.10.2023 г., е обнародвана Заповед № РД-09-39 от 28.09.2023г. на Областен управител на Област Бургас, с която на основание чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и протокол от 22.02.2023 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, е одобрен план на новообразуваните имоти (ПНИ) и регистър към него на с.о. „Сухото дере“, землище с. Изворище, община Бургас, област Бургас, в обхвата на: НПИ № 108 с площ 1000 кв.м.; НПИ № 1258 с площ 696 кв.м.; НПИ № 1264 с площ 918 кв.м.

Жалби срещу одобрения ПНИ могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител пред Районен съд – Бургас, в 14 – дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 207 Последна промяна: 09:23:50, 31 октомври 2023