Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до неизвестен извършител

ДО НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ          Относно: Писмо  с вх. № 24-00-2106/6/26.02.2024г. на Община Бургас   Във връзка с получено в Община Бургас, писмо с вх. № 24-00-2106/6/26.02.2024г. от Главен Директор на Главна Дирекция „Строителен Контрол“ при ДНСК с приложено копие на сигнал, относно състоянието на сграда, находяща се в поземлен имот…

Прочетете повече

Съобщение до Кета Иванова, Мариана Виденлиева, Калудка Маврова, Снежа Минчева, Ренета Александрова и Донка Барусова за одобрена оценка на идеални части от поземлен имот по ПНИ на с.о. "Острица 1"

КЕТА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА- УЛ. ДЕМОКРАЦИЯ №1, ВХ.3, ЕТ.3, ГР. БУРГАС МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ВИДЕНЛИЕВА - КВ. ЧАЙКА № 41, ЕТ.2, АП.2, ГР. БУРГАС КАЛУДКА ПАНАЙОТОВА МАВРОВА - УЛ. АНУШКА ДРАГИЕВА № 6, КВ. БАНЕВО, ГР. БУРГАС СНЕЖА ИВАНОВА МИНЧЕВА - Ж.К. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ,  БЛ.92, ВХ.1, ЕТ.3, АП.9, ГР. БУРГАС РЕНЕТА ДОБРЕВА…

Прочетете повече

Съобщение до Стоян Златанов Вакъфов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО  СТОЯН ЗЛАТАНОВ ВАКЪФОВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „ОКТОМВРИ“ №72 ГР. БУРГАС      На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1050/02.04.2024г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на…

Прочетете повече

Съобщение до наследници на Маньо Христов Иванов за одобрена оценка на ид. части от поземлен имот по плана на с.о."Острица - 1", землище кв. Банево, гр. Бургас

МАРИЕТА МАНЧЕВА ХРИСТОВА - УЛ. ШЕЙНОВО №112, ЕТ.1, ГР. БУРГАС ВЕЛИСЛАВА МАНЧЕВА ХРИСТОВА - УЛ. ШЕЙНОВО №112, ет.1, ГР. БУРГАС ЗОРКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА - Ж.К. ВЪЗРАЖДАНЕ №16, ВХ.2, АП.8, ГР. БУРГАС     С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Със Заповед № 811/11.03.2024 г. на Кмета…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по КК на гр.Бургас

Изх. №70-00-3530/11.04.2024г.   ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА   В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.116 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ IV-606, КВ. 49 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. „АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ" № 4       В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.118 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ V-603,…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по КК на гр.Бургас

Изх. №94-01-19929/11.04.2024г.   ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.332 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ IХ-2240,2245, КВ. 30 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. „ЕМИЛ ДЕ ЛАВЕЛЕ “ №18     Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №703/01.03.2024г. и Заповед №704/01.03.2023г. на заместник…

Прочетете повече

Затваря се за движение участъкът по ул. Цар Симеон I между ул. Генерал Гурко и ул. Поп Георги

Във връзка с извършването на санитарна и обезопасяваща формираща резитба на декоративна дървесна растителност разположена в прилежащи тротоарни части на ул. Цар Симеон I, ще се затвори за движение участъкът по ул. Цар Симеон I между ул. Генерал Гурко и ул. Поп Георги на дата 11.04.2024 от 08:30 часа до…

Прочетете повече

Съобщение до Мирослав Димитров за издадено разрешение за строеж

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”           СЪОБЩЕНИЕ   До Мирослав Димитров Димитров, адрес: гр.Бургас, кв.„Сарафово“, ул.”Драва” №3 – собственик на ПИ с идентификатор 07079.820.1565 по КК на гр. Бургас, УПИ IV-1565, кв.45 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас   Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ…

Прочетете повече