Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява РУСЧО ИЛИЕВ ГОЧЕВ, че с писмо № 70-0-41/20.02.2009г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед по чл. 46, ал. 2 от…

Прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява ИВАНА ГОСПОДИНОВА ПЕТКОВА, че с писмо № 70-0-41/20.02.2009г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед по чл. 46, ал. 2 от…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.56 и кв.57 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас

ДО Иван Христов ЛоловС постоянен адрес : гр. Бургас, ул."Славянска" № 44 и настоящ адрес : гр. Бургас, ул."Славянска" № 44 Райчо Петров РайчевС постоянен адрес : гр. Бургас,бул."Богориди" № 36 и настоящ адрес : гр. Бургас, бул."Богориди" № 36 МАРДИРОС СИМОН ДЮЛГЕРЯН С постоянен адрес :гр. Бургас, ул."Славянска" №…

Прочетете повече

След 15 март Община Бургас няма да издава разрешения за прокопаване настилката на ул. "Цар Симеон"

  Община Бургас започва реконструкция и цялостно преасфалтиране на ул. "Цар Симеон", свързани с обновяване на инфраструктурата и обособяване на крайулични паркинги. Молим всички граждани и фирми, които имат инвестиционни намерения за изграждане на домови инфраструктурни отклонения, да ги изградят в срок до 15 март. След тази дата няма да…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Имот - частна общинска собственост,…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, както следва: 1. За отдаване под наем…

Прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУ МПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и резултатите от извършени проверки съвместно с представители на сектор “Пътна полиция” към ОД “Полиция” Бургас се констатира невъзможност за установяване собствениците на 1 брой ИУМПС. Във връзка…

Прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОП "Общински имоти” при Община Бургас уведомява СТЕФАН НИКОЛОВ ИВАНОВ, че с писмо № 70-0-25/09.02.2009г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед по чл. 46, ал. 2 от…

Прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОП "Общински имоти” при Община Бургас уведомява КАТЯ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА, че с писмо № 70-0-32/09.02.2009г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед по чл. 46, ал. 2 от…

Прочетете повече