Обяви и съобщения

Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и резултатите от извършени проверки съвместно с представители на сектор "КАТ - Пътна полиция" към ОД "Полиция" Бургас се констатира невъзможност за установяване собствениците на 4 броя ИУМПС.…

Прочетете повече

Поради ремонтни дейности се променя местоположението на началната спирка на автобуси №4 и №211 в к-с "Изгрев"

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас уведомява гражданите и гостите на града, че поради ремонтни дейности   на ул. "Транспортна"  в к-с "Изгрев",  считано от 24.11.2008 г. /понеделник/, местоположението на начална спирка по маршрута на автобусни линии №4 и №211 се  променя и ще бъде на територията на Автостанция "Изгрев".  

Прочетете повече

Съобщение до Домоуправител и Всички собственици в кооперацията АДРЕС: ул. М.Луиза, 51 - гр.Бургас

ДО Домоуправител и Всички собственици в кооперацията АДРЕС: ул. М.Луиза, 51  - гр.Бургас Уведомяваме Ви ,че със заповед № 2268 и № 2269/28.08.08г. на Зам.Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПРЗ и РУП за УПИ ХVІІ-5666,5667 и ХVІІІ-5665 в кв. 23 по плана на к/с"Възраждане"гр. Бургас с административни…

Прочетете повече

Решение на „ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС” ЕООД-БУРГАС - Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи-биологични единици-коне и биволи...

"ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС" ЕООД-БУРГАС РЕШЕНИЕ № 74 от 10.11.2008 година На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, във вр. с чл.17, ал.1, и ал.5 от Наредбата за реда,по който Община Бургас участва в учредявянето и упражнява правото си на собственост в търговските дружества и Решение от 18.09.2008 година -Протокол № 12 на…

Прочетете повече

На 19 ноември няма да работят техническите служби към териториалните дирекции на Община Бургас

Община Бургас Съобщение   Община Бургас уведомява гражданите и гостите на града, че на 19 ноември /сряда/ техническите служби към териториалните дирекции няма да работят. Общинските служители ще бъдат ангажирани с  преброяване на автомобилите в града. Резултатите от проучването ще послужат за изготвяне на ОУП на гр. Бургас, оразмеряване на…

Прочетете повече

Одобрено е изменение на ПРЗ на УПИ IV - 10 и изменение на ПЗ за УПИ I в кв. 1 по плана на к/с "Бр. Миладинови"

Община Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № 2803/17.10.2008г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПРЗ на УПИ IV - 10 и изменение на ПЗ за УПИ I в кв. 1 по плана на к/с "Бр. Миладинови".Проекта и заповедта могат да се видят в…

Прочетете повече

Изготвен е проект за изменение на УПИ І в кв.77 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас и РУП за УПИ І и УПИ ІХ-1476 в кв.77 по плана на ЦГЧ

Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици, че е изготвен проект за изменение на УПИ І в кв.77 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас и РУП за УПИ І и УПИ ІХ-1476 в кв.77 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, който е изложен за разглеждане в…

Прочетете повече

Издадено разрешение за строеж №П-115/26.09.08 год. за "Преустройство на самостоятелен обект от двуетажна жил. сграда

ДоАнтоанета Петрова ХристоваУл. " Цар Симеон " №167Р-н 3 "Възраждане"Гр. София На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж №П-115/26.09.08 год. за "Преустройство на самостоятелен обект от двуетажна жил. сграда, разположен на три нива във фризьорски и козметичен салон" на ул."Съгласие" №21 в УПИ…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС - "Канализация на с. Изворище и изготвяне на ПУП-ПРЗ за имот 000234 в землището на с. Изворище за изграждане на ПСОВ - с. Изворище, Община Бургас"

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Канализация на с. Изворище и изготвяне на ПУП-ПРЗ за имот 000234 в землището…

Прочетете повече