Обяви и съобщения

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по КК на гр.Бургас

Изх. №70-00-3530/11.04.2024г.   ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА   В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.116 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ IV-606, КВ. 49 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. „АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ" № 4       В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.118 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ V-603,…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по КК на гр.Бургас

Изх. №94-01-19929/11.04.2024г.   ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.332 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ IХ-2240,2245, КВ. 30 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. „ЕМИЛ ДЕ ЛАВЕЛЕ “ №18     Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №703/01.03.2024г. и Заповед №704/01.03.2023г. на заместник…

Прочетете повече

Затваря се за движение участъкът по ул. Цар Симеон I между ул. Генерал Гурко и ул. Поп Георги

Във връзка с извършването на санитарна и обезопасяваща формираща резитба на декоративна дървесна растителност разположена в прилежащи тротоарни части на ул. Цар Симеон I, ще се затвори за движение участъкът по ул. Цар Симеон I между ул. Генерал Гурко и ул. Поп Георги на дата 11.04.2024 от 08:30 часа до…

Прочетете повече

Съобщение до Мирослав Димитров за издадено разрешение за строеж

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”           СЪОБЩЕНИЕ   До Мирослав Димитров Димитров, адрес: гр.Бургас, кв.„Сарафово“, ул.”Драва” №3 – собственик на ПИ с идентификатор 07079.820.1565 по КК на гр. Бургас, УПИ IV-1565, кв.45 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас   Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ…

Прочетете повече

Обява за избор на лице по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за управление на отпадъците за „Организиране на разделно събиране, съхраняване, транспортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на излезли от употреба гуми на територията на

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ОКОЛНА СРЕДА“ УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ „ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ИЗЛЕЗИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС“    Срокът за прием на предложения за сключване на договор с…

Прочетете повече

Уведомление относно затворен уличен участък

Във връзка с извършването на санитарна и обезопасяваща формираща резитба на декоративна дървесна растителност разположена в прилежащи тротоарни части на ул. Цар Симеон I, ще се затвори за движение участъкът по ул. Цар Симеон I между ул. Св. Св. Кирил и Методий и ул. Поп Георги на дата 10.04.2024 от…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО СПАС СТОЯНОВ СТОИЛОВ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. БУРГАС, К-С СЛАВЕЙКОВ, БЛ. 21, ВХ. 6, ЕТ. 2

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,   В качеството Ви на собственик на поземлен имот с идентификатор 07079.2.2158 и съсобственик в ПИ с идентификатор 07079.2.2159, местност „Тъмното“ (старо наименование „Хайнлъка“), землище гр. Бургас Ви уведомяваме че е издадена Заповед № 134/15.01.2024г. на зам.-кмет на Община Бургас с която е допълнена Заповед № 8/10.01.2004г. на Кмета на Община…

Прочетете повече

Съобщение до Александър Кубайси, Янислав Кръстев, Диана Бакалска, Петър Димитров, Янка Демирева, Радослава Райкова и Силвия Райкова за издадена Заповед №715/01.03.2024г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община гр.Бу...

ОБЩИНА БУРГАС     ДО АЛЕКСАНДЪР ЗУЕЛФИКАР КУБАЙСИ ГР.БУРГАС, УЛ.ПЕЙО К.ЯВОРОВ  № 14 ЕТ.1 АП.1   ЯНИСЛАВ ИВАНОВ КРЪСТЕВ ГР.ПРИМОРСКО, УЛ.ИВАН ВАЗОВ  № 11   ДИАНА ДИМИТРОВА БАКАЛСКА ГР.СОФИЯ, УЛ.ВРАНЯ  № 34 ЕТ.5 АП.13   ПЕТЪР ТАШКОВ ДИМИТРОВ ГР.СОФИЯ, БУЛ.МИХАЙ ЕМИНЕСКУ № 5 ВХ.А ЕТ.3 АП.9   ЯНКА НЕШЕВА ДЕМИРЕВА…

Прочетете повече

Съобщение до Стоянка Паскалева, Ана Паскалева и "Интеграл Експрес" ООД за издадено Решение №407/06.02.2024г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за поправка на допусната явна фактическа грешка в Заповед №3847/04.11.2022г.

ОБЩИНА БУРГАС   ДО СТОЯНКА ПАВЛОВА ПАСКАЛЕВА ГР.БУРГАС, ПЕТИ КИЛОМЕТЪР  № 50   ДО АНА СТОЯНОВА ПАСКАЛЕВА ГР.СЛИВЕН, УЛ.АГЛИКИНА ПОЛЯНА  № 13 ГР.СОФИЯ, УЛ.ДЕДЕ АГАЧ  № 11А ВХ.А ЕТ.9 АП.40   ДО "ИНТЕГРАЛ ЕКСПРЕС" ООД ГР. СОФИЯ, УЛ. „ВЛАДОВО” № 11, ЕТ. 1, АП. 1   Уведомяваме Ви, че е…

Прочетете повече