Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ИВАЙЛО ИЛИЕВ ЗАРТОВ, С АДРЕС: ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА, Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛ. 108, ВХ. В, ЕТ. 1, АП. 36, УЛЯНА ХРИСТОВА ЖЕЛЕВА, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР № 3, ЯНЧО ЯНАКИЕВ СЛАВОВ, С АДРЕС: ГР. ПОМОРИЕ, УЛ.…

Прочетете повече

Съобщение до Петър Петров, Андон Стоянов, Станимира Димитрова, Яни Киров и Трифон Станев за изготвен проект за ПУП-ПРЗ местност "Край село", кв.Лозово

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ДОЛНО ЕЗЕРОВО“   ДО ПЕТЪР ПАВЛОВ ПЕТРОВ Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, БЛ.129, ВХ.2, ЕТ.3 ГР. БУРГАС АНДОН ПАВЛОВ СТОЯНОВ УЛ. „МАЙОР ПЪРВАН ТОШЕВ“ №23, ЕТ.6, АП.26, ГР. СОФИЯ СТАНИМИРА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ №24, ЕТ.5, АП.15 ГР. ПЛОВДИВ ЯНИ ТРИФОНОВ КИРОВ Ж.К.…

Прочетете повече

Съобщение до Мария Добрева, Виолета Димова, Мартина Куцарова и Росен Жечков за изготвен проект ПУП-ПРЗ в землище на кв.Долно Езерово

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ДОЛНО ЕЗЕРОВО“   ДО МАРИЯ ИВАНОВА ДОБРЕВА Ж.К. „ЛАЗУР“, БЛ.77, ВХ.11, ЕТ.8 ГР. БУРГАС ВИОЛЕТА КОЛЕВА ДИМОВА Ж.К.„БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, БЛ.17, ЕТ.14, АП.59 ГР. БУРГАС МАРТИНА КОЛЕВА КУЦАРОВА Ж.К.„ЗОРНИЦА“, БЛ.23, ЕТ.13, АП.1 ГР. БУРГАС РОСЕН ПЕТРОВ ЖЕЧКОВ Ж.К. „ИЗГРЕВ“, БЛ.30, ВХ.2, ЕТ.3 ГР.…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по…

Прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж №75/21.06.2022 г. за обект „Кабел ниско напрежение (НН) от ТНН на БКТП „704“ (ПИ с идентификатор 07079.820.1157.2 по КК на гр. Бургас, кв. „Сарафово“)

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ Дo: Собствениците на ПИ с идентификатор 07079.820.1157 по КК на гр. Бургас, УПИ ХI-133, кв.5 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас   Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №75/21.06.2022 г.…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ V, кв.1 по плана Парк Езеро, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.622.132 по КК на гр. Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №1917/21.06.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие",…

Прочетете повече

Съобщение за издадена заповед с разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на Парк Езеро

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №1917/21.06.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МАРИНА ЕМИЛОВА ЧАНТОВА КВ. „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ №29, ВХ. А, ЕТ.1, АП.2 ГР. ВАРНА ХРИСТИНА ЕМИЛОВА ЧАНТОВА УЛ. БЕЛАСИЦА №22, ЕТ.7 ГР. ВАРНА РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА КВ. „САРАФВО“, УЛ. РИБАРСКА №8 ГР. БУРГАС ИЛИЯНА СТАМЕНОВА ФИЛИПОВА Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“ №371,…

Прочетете повече

Съобщение до Димитър Атанасов Георгиев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ УПРАВИТЕЛ НА ЕТ „АЙРИШ – ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ“ ГР. БУРГАС, Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ УЛ. МИНЬОРСКА – БАРАКИТЕ НА ДАП2 №15 На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1381/11.05.2022г. на Зам. – Кмет „Строителство,…

Прочетете повече