Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ кв.Сарафово, с.о.Каптажа, КК на Бургас, КК на гр.Българово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ I-66 и УПИ V-67, кв.70 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.997 и 07079.820.998 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №3480/25.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство,…

Прочетете повече

Съобщение за одобряване на измение на ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на кв.Победа

ОБЩИНА БУРГАС   ДО РОСИЦА ПЕТРОВА ИВАНОВА ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ. „СТРАЦИН“ № 4   ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ. „СТРАЦИН“ № 4   КЕРАНКА ГЕОРГИЕВА БУНАЛОВА ГР. БУРГАС, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК № 53 ВХ.3 ЕТ.5 АП.63   ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ

До всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за УПИ I-17, II-17, III-17, IV-17, V-17, VI-17 и VII-17 в кв.144 по плана на „Районен център“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, представляващи съответно ПИ с идентификатори 07079.653.147, 07079.653.146, 07079.653.145, 07079.653.144, 07079.653.143, 07079.653.142 и 07079.653.141 по КККР на гр. Бургас, е изготвен проект…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за одобряване на на проект на изменение на ПУП-ПРЗ

До всички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3241/03.11.2021г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-66,71 в кв.4а по плана на ПЗ „Юг-запад“, гр. Бургас и одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.663.636 по КККР на гр. Бургас. Същият е изложен…

Прочетете повече

Съобщение до Веселин Димитров Димитров, Галина Тодорова Тодорова и Емилия Стефанова Иванова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Ж.К. „ЛАЗУР“ №77, ВХ.1, ЕТ.8, АП.24 ГР. БУРГАС ГАЛИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА Ж.К. „ЛАЗУР“ №77, ВХ.1, ЕТ.8, АП.24 ГР. БУРГАС ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“ №376, ВХ. Б, ЕТ.6, АП.42 ГР. СОФИЯ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Издадени са заповеди по процедурата за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУ МПС/.

Прочетете повече

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Издадени са заповеди по процедурата за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУ МПС/.

Прочетете повече

Съобщение до наследниците на Апостол Стамов Димов - Лета Бинкова и Николай Стамов

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА АПОСТОЛ СТАМОВ ДИМОВ: ЛЕТА СТАМОВА БИНКОВА Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“, БЛ. №112, ВХ.4, ЕТ.4, АП.16 ГР. БУРГАС НИКОЛАЙ СТАМОВ СТАМОВ КВ. ВЕТРЕН, УЛ. „БОЖУР“ №14 ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3131/26.10.2021г. на Кмета на Община Бургас за изменение на плана на новообразуваните имоти на селищно образувание…

Прочетете повече