Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Марио Борисов Андреев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МАРИО БОРИСОВ АНДРЕЕВ БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ №20, ВХ. Б, ЕТ.5, АП.17 ГР. СОФИЯ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3202/01.11.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която…

Прочетете повече

Съобщение за разрешения за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на кв.Сарафово, с.о.Каптажа, по КК на гр.Бургас и по КК на гр.Българово

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №3480/25.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас…

Прочетете повече

Съобщение за разрешения за изработване на поект за ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на кв.Сарафово, с.о.Каптажа, по КК на гр.Бургас и по КК на гр.Българово

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №3480/25.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ кв.Сарафово, с.о.Каптажа, КК на Бургас, КК на гр.Българово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ I-66 и УПИ V-67, кв.70 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.997 и 07079.820.998 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №3480/25.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство,…

Прочетете повече

Съобщение за одобряване на измение на ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на кв.Победа

ОБЩИНА БУРГАС   ДО РОСИЦА ПЕТРОВА ИВАНОВА ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ. „СТРАЦИН“ № 4   ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ. „СТРАЦИН“ № 4   КЕРАНКА ГЕОРГИЕВА БУНАЛОВА ГР. БУРГАС, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК № 53 ВХ.3 ЕТ.5 АП.63   ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ

До всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за УПИ I-17, II-17, III-17, IV-17, V-17, VI-17 и VII-17 в кв.144 по плана на „Районен център“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, представляващи съответно ПИ с идентификатори 07079.653.147, 07079.653.146, 07079.653.145, 07079.653.144, 07079.653.143, 07079.653.142 и 07079.653.141 по КККР на гр. Бургас, е изготвен проект…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за одобряване на на проект на изменение на ПУП-ПРЗ

До всички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3241/03.11.2021г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-66,71 в кв.4а по плана на ПЗ „Юг-запад“, гр. Бургас и одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.663.636 по КККР на гр. Бургас. Същият е изложен…

Прочетете повече

Съобщение до Веселин Димитров Димитров, Галина Тодорова Тодорова и Емилия Стефанова Иванова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Ж.К. „ЛАЗУР“ №77, ВХ.1, ЕТ.8, АП.24 ГР. БУРГАС ГАЛИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА Ж.К. „ЛАЗУР“ №77, ВХ.1, ЕТ.8, АП.24 ГР. БУРГАС ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“ №376, ВХ. Б, ЕТ.6, АП.42 ГР. СОФИЯ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече