Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че ще третира срещу инсектициди

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че от 02.04.2021г. до 04.04.2021г., от 18.30 до 10.00 часа, ВЗК „Христо Ботев“, ще извърши третиране с инсектицид срещу рапичен цветояд в посеви с рапица, находящи се в землище гр. Бургас. Предвидените за третиране площи са разположени, както следва: м. „Синджирли герен“, масив…

Прочетете повече

ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ИЗБОРИТЕ НА СИК

Община Бургас съобщава, че изплащането на възнагражденията на членовете на секционни избирателни комисии ще се извършва по териториални дирекции и може да стане по три начина: - В брой на каса; - По лична банкова сметка; - По банкова сметка на изрично упълномощено лице. Ако желаете да ви бъде заплатено…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО „ ХЕЛИА ГРУП“ , „АРАШ“ ЕООД, „ЯАР“ ЕООД И „АРЯ“ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ ДО „ ХЕЛИА ГРУП“ ,  „АРАШ“ ЕООД,  „ЯАР“ ЕООД  И „АРЯ“ ЕООД   ЗА ИЗГОТВЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА  ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.17.9928  ПО КК НА ГР.БУРГАС   Публикувано на : сряда  31 март  2021 год. Валидно :    четвъртък  15 април  2021 год.                                ОБЩИНА…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

       С  Ъ  О  Б  Щ  А В А М Е  В И,    ЧЕ   Е изготвен  проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.17.9928 по КК на гр. Бургас за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им на „Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция и селскостопански…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО КАЛИНКА НИКОЛОВА РАНГЕЛОВА – ТОДОРОВА И ДИМИТРИ ЧИПЛИЕВ

СЪОБЩЕНИЕ ДО КАЛИНКА НИКОЛОВА РАНГЕЛОВА – ТОДОРОВА И ДИМИТРИ ЧИПЛИЕВ ЗА  ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД,  С КОЯТО Е ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ I -1199 В КВ.17 ПО ПЛАНА НА М.“ЪГЪЛА“, /БИВША МЕСТНОСТ „КЮШЕТО“/, ГР.БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.20.259 ПО КК НА ГР.БУРГАС  …

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици на съществуващата сграда с идентификатор 07079.610.291.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в УПИ I-2209, кв. 8, по плана на ЦГЧ гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.291 по КККР на гр. Бургас, на административен адрес: ул

До  всички собственици на съществуващата сграда с идентификатор 07079.610.291.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в УПИ I-2209, кв. 8, по плана на ЦГЧ гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.291 по КККР на гр. Бургас, на административен адрес: ул. „Александровска“ № 11, гр. Бургас – частна собственост Писмо изх.…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

~~Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява проектно предложение: „Мерки за достъпна жилищна среда и лична мобилност“, за финансиране по Национална програма за достъпна жилищна среда…

Прочетете повече

Съобщение до „РАЙКОВИ“ ООД

Съобщение до „РАЙКОВИ“ ООД за съставено уведомление №94-01-22639/6/11.02.2021 г.     ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ИЗГРЕВ“   Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Веселин Николов Райков, управител на „РАЙКОВИ“ ООД, адрес на управление: гр. Бургас кв. Сарафово ул. „Комсомолска“ №7, за съставено уведомление №94-01-22639/6/11.02.2021…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: „Бюст-паметник на Петко Задгорски /художник/ в УПИ I, кв.1 по плана на Приморски парк…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на кв.Крайморие и кв.Рудник-кв.Черно море

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е     До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ III-1153 в кв.22 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.1153 по КК на гр.Бургас.   Уведомяваме Ви, че със Заповед №741/17.03.2021г. на основание чл.134, aл.2, т.6,…

Прочетете повече