Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

СЪОБЩЕНИЕ до Недка Герганова Ангелова, Севдалина Юлиянова Милева, Бисер Юлиянов Милев и Симона Севдалинова Милева

СЪОБЩЕНИЕ до Недка Герганова Ангелова, Севдалина Юлиянова Милева, Бисер Юлиянов Милев и Симона Севдалинова Милева Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицата Недка Герганова Ангелова, Севдалина Юлиянова Милева, Бисер Юлиянов Милев и Симона Севдалинова Милева, за образуваното…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Цветомир Янков Димитров

СЪОБЩЕНИЕ до Цветомир Янков Димитров Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицeто Цветомир Янков Димитров, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Златка Триандафилова Триандафилис

СЪОБЩЕНИЕ до Златка Триандафилова Триандафилис Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицeто Златка Триандафилова Триандафилис, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Милка Иванова Бодурова

СЪОБЩЕНИЕ до Милка Иванова Бодурова Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицeто Милка Иванова Бодурова, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Николай Стефанов Ковачев

СЪОБЩЕНИЕ до Николай Стефанов Ковачев Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицeто Николай Стефанов Ковачев, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Пенка Димитрова Андонова

СЪОБЩЕНИЕ до Пенка Димитрова Андонова Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицeто Пенка Димитрова Андонова, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Георги Иванов Иванов

СЪОБЩЕНИЕ до Георги Иванов Иванов Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицeто Георги Иванов Иванов, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Живка Бойчева Димова и Кристина Светлинова Балканска

СЪОБЩЕНИЕ до Живка Бойчева Димова и Кристина Светлинова Балканска Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицата Живка Бойчева Димова и Кристина Светлинова Балканска, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Румен Матев Стоянов

СЪОБЩЕНИЕ до Румен Матев Стоянов Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицeто Румен Матев Стоянов, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл.…

Прочетете повече