Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Издадени са заповеди по процедурата за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУ МПС/.

Прочетете повече

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Издадени са заповеди по процедурата за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУ МПС/.

Прочетете повече

Съобщение до наследниците на Апостол Стамов Димов - Лета Бинкова и Николай Стамов

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА АПОСТОЛ СТАМОВ ДИМОВ: ЛЕТА СТАМОВА БИНКОВА Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“, БЛ. №112, ВХ.4, ЕТ.4, АП.16 ГР. БУРГАС НИКОЛАЙ СТАМОВ СТАМОВ КВ. ВЕТРЕН, УЛ. „БОЖУР“ №14 ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3131/26.10.2021г. на Кмета на Община Бургас за изменение на плана на новообразуваните имоти на селищно образувание…

Прочетете повече

Съобщение до Аспарух Георгиев Момчилов и Керанка Добрева Никова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ МОМЧИЛОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №27 ГР. БУРГАС КЕРАНКА ДОБРЕВА НИКОВА КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №5 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3204/01.11.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и…

Прочетете повече

Съобщение до заинтересовани собственици за обнародвано в ДВ съобщение за изработен ПУП-ПУР

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС В Държавен вестник бр.97 от 19.11.2021г. е обнародвано: -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасе на нови обслужващи…

Прочетете повече

Съобщение до наследниците на Димитър Славов Арабаджиев - Йовилин Гошев Димитров и Иванка Петрова Димитрова

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ДИМИТЪР СЛАВОВ АРАБАДЖИЕВ: ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ Ж.К. ЖЕЛЕЗНИЧАР №25 ГР. КАРНОБАТ ЙОВИЛИН ГОШЕВ ДИМИТРОВ Ж.К. ЗЛАТЕН РОГ №112 ГР. ЯМБОЛ ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. №69, ВХ. 3, ЕТ. 3, АП. 52 ГР. БУРГАС   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото на основание чл.26, ал.1…

Прочетете повече

ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ X- 722, КВ.44 ПО ПЛАНА НА КВ. САРАФОВО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС Е ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ X- 722, КВ.44 ПО ПЛАНА НА КВ. САРАФОВО, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.722 ПО КК НА ГР. БУРГАС     ОБЩИНА…

Прочетете повече

Съобщения за заличаване на адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицето Петър Янков Георгиев, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона…

Прочетете повече

Съобщение до наследниците на Калю Диков и Тонка Дикова - Любен Диков и Стоян Диков

ДО Н-ЦИТЕ НА КАЛЮ ДИНЕВ ДИКОВ И ТОНКА НИКОЛОВА ДИКОВА: ЛЮБЕН КОЛЕВ ДИКОВ БУЛ. ИСКЪР, №19, В.Б, ЕТ.4, АП.11 ГР. СВОГЕ   СТОЯН КОЛЕВ ДИКОВ УЛ. МАКЕДОНИЯ, №47, ЕТ.3, АП.7 ГР. БУРГАС   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛЮБЕН ДИКОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯН ДИКОВ, С настоящото, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс,…

Прочетете повече